โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 49 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
บริษัท ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7 เขตลาดกระบัง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดสกลนคร มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพะเยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน พันดอนวิทยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ท่าบ่อ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชน โคกเลาะ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ปทุมราชวงศา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชน บ้านหนองดู่ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโคกแตรก มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดตรัง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชน เปือยหัวดง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ