โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 49 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุดรธานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน นราธิวาส มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยนาท มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดศรีสะเกษ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านคลองครุนอก มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เกาะจันทร์พิทยาคาร มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดอ่างทอง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน กัลยาณวัตร มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ