โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสนามชัยเขต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดปัตตานี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน แม่ตืนวิทยา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบางจากพระประแดง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ