โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเสด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2562 เสด็จฯ 21 แห่ง

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ กระบี่ 13/06/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 12/09/2562
ทูลกระหม่อมฯทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY กรุงเทพมหนคร 07/01/2562
องค์ประธานเสด็จทรงเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหนคร 15/03/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 22/07/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางพลัด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหนคร 14/08/2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลของผู้เข้าร่วมประชุม " สร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกาย " กรุงเทพมหนคร 15/08/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 26/08/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหนคร 30/08/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 30/05/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 04/06/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ตรัง 31/07/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด ตราด 20/08/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 14/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 25/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง พัทลุง 17/06/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร พิจิตร 21/02/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 09/01/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ลำปาง 18/01/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 28/06/2562
องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16/01/2562