โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

ข่าวมหกรรม


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ทรงทอดพระเนตรและเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ ของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ขำนวน 383 บูธ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

15/07/2562


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  และบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2562 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

18/07/2562


อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) บรรยายนโยบายการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE งานสัมมนาเครือข่ายปี 2562

เอกสารการบรรยายนโยบายการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562  โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE

1/04/2562


เอกสารการประกวด


4 การเตรียมตัวเข้าประกวดภูมิภาค 5 แบบตอบรับภูมิภาค 6 การเตรียมตัวชุมชน กทม. 7 แบบตอบรับชุมชน กทม.

สถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEค้นหา


ผลการประกวด ปี 2560


จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

อัพเดพข้อมูลล่าสุด วันที่ 31/7/2560


รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

รางวัลผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดีเด่น
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลบุคคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ
รางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2561
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2560
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2559
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2558
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2557
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2556
บุคคลผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ ดีเด่น ปี 2555