โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 33 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
ชุมชนบ้านเปลาะปลอ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
ชุมชน บ้านหนองแก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
จังหวัดกำแพงเพชร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2