โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
โรงเรียน ศรีราชา ต้นแบบระดับทอง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ต้นแบบระดับทอง
บริษัท สุพารา จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนตำบลน้ำอ่าง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดอุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางชัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท บางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดหนองคาย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนเกษตรพัฒนา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน ดรุณศาสน์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2
จังหวัดนราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 2