โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางปู ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดอำนาจเจริญ ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นแบบระดับทอง
ชุมชน บ้านหนองตะไก้ ต้นแบบระดับทอง
บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ต้นแบบระดับทอง
บริษัท สุพารา จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน มัธยมศรีสำเภาลูน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางชัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนบ้านไผ่งาม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน หนองบัว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนตำบลน้ำอ่าง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
วิทยาลัย เทคนิคยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดระยอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดอุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
จังหวัดเพชรบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
โรงเรียน ศรีราชา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1
ชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1