โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 85 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดนครพนม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชน บ้านนาสมดี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
จังหวัดระนอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนซอยกำนันแม้น 3 เขตบางบอน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านบาโงยซิแน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน เถินวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดยะลา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนผดุงมาตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชน บ้านสว่าง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดอุดรธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านนายม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2