โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 12 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนตำบลวัดแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนตำบลบ้านหม้อ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
จังหวัดขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
จังหวัดภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
จังหวัดยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3