โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

11 September 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2.pdf