โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

23 March 2560

การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. คำประกาศผล.pdf
  2. ผลการตัดสินการประกวด23-24มี.ค.60.pdf