โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562

6 March 2562

วันที่  5  มีนาคม  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจำปี  2562  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดกลาง 5 มี.ค.62.pdf
  2. ข่าวแจก มหกรรมกลาง62.pdf