โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหกรรมระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

10 February 2560

พิธีประกาศผลประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการประกวด มหกรรมภาคเหนือ.pdf
  2. ผลการประกวดเหนือ 9 ก.พ. 60.pdf
  3. mahakamnorth60.pdf