โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหกรรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

17 March 2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ประจำปี 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หมายเหตุ เดิม วันที่ 26 มกราคม 2560


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 02mahakamsouth60.pdf
  2. totalmahakamsouth60.pdf
  3. ผลการประกวดใต้ 15 มี.ค.60.pdf
  4. ข่าวแจกใต้60.doc