TO BE NUMBER ONE
เสื้อยืด TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่

สามารถเลือกซื้อได้ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี

เริ่มสั่งจอง/สั่งซื้อ__ได้ตั้งแต่วันนี้_เป็นต้นไป (โทร.02-590-8284, FAX.02-589-0938)

ตารางการประกวดการนำสนอผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559

ภาค
วันประกวด
สถานที่ประกวด
ภาคเหนือ วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด ขอนแก่น
ภาคใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานนี
ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
งานมหกรรมรวมพลระดับประเทศ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------