ตารางกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONEเสื้อยืด TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่

สามารถเลือกซื้อได้ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี

เริ่มสั่งจอง/สั่งซื้อ__ได้ตั้งแต่วันนี้_เป็นต้นไป (โทร.02-590-8284, FAX.02-589-0938)

ตารางการประกวดการนำสนอผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559

ภาค
วันประกวด
สถานที่ประกวด
ภาคเหนือ วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด ขอนแก่น
ภาคใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานนี
ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัด ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
งานมหกรรมรวมพลระดับประเทศ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6

ภาค
วันประกวด
สถานที่ประกวด
แถลงข่าว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
ภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.ชลบุรี
ภาคใต้ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต
กรุงเทพและปริมณฑล วันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี.
แถลงข่าวเข้าบ้าน วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ เดอะไพน์..รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
คอนเสิร์ตระดับประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.
คอนเสิร์ตระดับประเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.
คอนเสิร์ตระดับประเทศ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.
คอนเสิร์ตระดับประเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISES

ภาค
วันประกวด
สถานที่ประกวด
แถลงข่าว วันที่ 14 เดือน ตุลาคม 2558 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี
ภาคเหนือ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
ภาคใต้ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
กรุงเทพและปริมณฑล วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าพาราไดร์พาร์ค
TEEN DANCERCISE CAMP 2016 วันที่ 7 - 9 มกราคม 2559 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------