TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
01 - 02 เม.ย. 2562 งานสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
27 มี.ค. 2562 การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ เชียงใหม่
18 - 19 มี.ค. 2562 การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
16 มี.ค. 2562 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร
09 มี.ค. 2562 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมทั้งหมด