โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 : ระดับภาคใต้

11 March 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566
ตัวแทนภาคใต้
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพข่าว