โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

คาเล๊ท แคริส เจน สมิท

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

เกรดเฉลี่ย 3.65

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3