โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 9

IDOL รุ่นที่ 9

ธีร์(TI03) ธีระพงษ์ วิรัชกุล

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด แพร่

โรงเรียน สองพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.92

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5