TO


TO

 TO BE NUMBER ONE   โครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด   

Visitor No.4,362,054  

    หน้าหลัก   |   โครงสร้าง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ถาม-ตอบ   |   ข่าว   |   ผลิตภัณฑ์   |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้     ดาวน์โหลด   | |
 

 TO BE NUMBER ONE
 เพลง TO BE NUMBER ONE
 เพลง TO  BE NUMBER ONE IDOL
MV_TO BE IDOL 2011
   
 หน่วยงานที่ส่งแบบสำรวจผลฯ2550
หน่วยงานที่ส่งแบบสำรวจผลฯ2551
หน่วยงานที่ส่งรายงานปี2552
ข้อมูลสมาชิก/ชมรม/ศูนย์เพื่อนใวัยรุ่น ปี 2551  
ข้อมูลสมาชิก/ชมรม/ศูนย์เพื่อนใวัยรุ่น ปี 2552  
ข้อมูลสมาชิก/ชมรม/ศูนย์เพื่อนใวัยรุ่น ปี 2553  
   

===::+::===

     ABOUT AS
โครงการTO BENUMBER ONE
 การสมัครสมาชิก
 สิทธิของสมาชิก
หน้าที่ของสมาชิก
การจัดตั้งชมรม
กิจกรรมในชมรม
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
บริการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนเมือง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนชนบท
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา
สื่อประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
สถานที่ติดต่อโครงการ
 

===::+::===

     ABOUT AS
เครือข่าย
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
 Smart Teen Center
 โรงพยาบาล/สถาบัน
ศุนย์สุขภาพจิต
หน่วยงานส่วนกลาง
ห้องสมุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
คลังความรู้กรมสุขภาพจิต
เครือข่าย สสจ. ทั่วไปประเทศ
 
 

===::+::===

เอกสารประชุม
เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้และวางแผนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14-15 ธ.ค.54 ณ โรงแรมปริ้น พาเลช
เอกสารการอบรมอาสาสมัครแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรม ริชม่อน นนทบุรี

===::+::===

สารสนเทศ สำนักงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
สารสนเทศ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   

===::+::===

-
แจ้งประชาสัมพันธ์:: >> เจ้าหน้าที่และบุคลากรระดับจังหวัด ที่ดูแลงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อทราบว่าสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลใครติดยายกมือขึ้น ระดับจังหวัด เพื่อกราบทูลรายงานองค์ประธานโครงการฯ ในการประชุมคณะกรรมอำนวยการฯ ประจำปี 2555 โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของท่านในภายหลัง ส่งข้อมูลกลับมาที่ สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE รายละเอียด 02-590-8187,02-590-8567
 

   ข้อมูลสารสนเทศ 
=======++=======
::: สำนักงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  :::
 

 

 ขอเชิญาวโหลดตราสัญลักษ์(Logo) ๑๐ ปี TO BE NUMBER  ONE   

   เชิญดาวโหลดตราสัญลักษ์ (Logo) ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

                     โครงการ  TO BE NUMBER ONE โดย กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ขอประกาศผลการประกวดผล " การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ๑๐ ปี TO BE  NUMBER  ONE
ชิงเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.- บาท โทร 0-2590-8410,0-2590-8188

 ประกาศผลการตัดสินประกวด โลโก้ ครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE
ผู้ชนะเลิศได้แก่
  นายสัญชัย     ศรีดารากุล

รายละเอียดเพิ่มเติม...    ดาวโหลดโลโก้ 10 ปี

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
 

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกาศรับสมัครงาน

                        ด้วยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020.- บาท ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิตตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม    อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  อ่านต่อ


การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ON
(TO BE NUMBER ONE IDOLS)  ปี 2555 รุ่นที่ 2

  :: รายชื่อที่ผ่านคัดเลือกเข้าบ้านและหมายเลข TI ใหม่  อ่านต่อ  
  :: ผลการประกวด  อ่านต่อ...  
  : รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม :: อ่านต่อ  

ตารางประกวดเยาวชนเก่งและดีTO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOS)

ระดับภาค วัน/เดือน/ปี สภานที่ประกวด
ใต้

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

 ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

เหนือ

วันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กลาง
และตะวันออก

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

 ณ ศูนย์ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

 ณ   ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กรุงเทพมหานคร
   

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.55

 

 

หรือที่ FaceBook  :  https:://www.facebook.com/tobenumberoneidolmember
 

ถ้าท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มาจาก website อื่น
หรือ FaceBook ส่วนบุคคล ขอให้ท่านเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่
เว็บไซต์
   TO BE NUMBER ONE ที่  www.tobenumber1.net 
หรือ  FaceBook  :  https://www.facebook.com/tobenumberonemember
หรือสอบถามข้อมูล จากสำนักงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  
โทร 02-590-8187,02-590-8567 หรือ E-mail :>>>  social_dmh@hotmail.com 

===:::===

ตารางกำหนดการจัดประกวดมหกรรมรวมพล  TO BE NUMBER ONE ปี 2555

                
ใต้

วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแก่น

เหนือ

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

  ณ  โรงแรมปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพฯ

วันที่  ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
กลาง
และตะวันออก

วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕

 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (เก็บคะแนน)
รอบตัดสินระดับประเทศ
 

วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  ศูนย์การประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี
  จังหวัดนนทบุรี
   

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค.54

 
ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความในวาระครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE
  ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความในวาระครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE 

โครงการ TO BE NUMBER ONE โดย กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการฯ ขอเชิญสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ทั่วประเทศ ร่วมประกวดเรียงความ ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ปี
ชิงโล่รางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล
กว่า ๖๐,๐๐๐ บาท สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐-๒๕๙๐-๘๔๑๐ , ๐-๒๕๙๐-๘๑๘๘
หรือ www.tobenumber1.net 
   อ่านต่อ..

ขอแจ้งเลื่อน ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ ครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE ตามที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจัดประกวดเรียงความ เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE นั้น
ปรากฎว่า มีผู้ส่งผลานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเลื่อนการตัดสินออกไปจนกว่าคณะกรรมการตัดสิน จะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงจะประกาศและแจ้งเจ้าของผลงานทราบต่อไป

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

สื่อศนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
  สื่อประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

                        คู่มือสำหรับอาสาสมัคร/แกนนำเยาวชน เช่น คู่มือการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น,คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ ,TO BE NUMBER ONE CAMP,เพื่อนช่วยเพื่อน,สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด
วัยใสเข้าใจรัก เป็นต้น 

อ่านต่อ...


============::+::============

  ปฏิทินข่าวโครงการ TO BE NUMBER ONE.
[ 11/1/13 ]    ข่าวกรมสุขภาพจิต โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต โครงการประกวดคลิป พี่ชวนน้องท่องแดนธรรมะ
[ 27/9/12 ]    รับย้าย/รับโอนข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
[ 13/6/12 ]    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
[ 25/4/12 ]    รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[ 23/11/11 ]    = รับสมัครงาน นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง =
[ 12/2/11 ]    รับสมัครงาน ด่วน นักวิชาการสาธารณสุข
[ 29/12/10 ]    รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข
[ 4/12/10 ]    รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
[ 27/11/10 ]    รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
[ 20/9/10 ]    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวนข่าว / บทความทั้งหมด : 164 เรื่อง. อ่านต่อ...-

 
    Download....
เพลง Teenage 2012
เพลง PreTeenage 2012
 เพลง Junior 2012
เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝันฯ
เทคนิคการเป็นอาสาสมัครศูนย์FC
เพลง TO BE NUMBER ONE
แบบรายงานปีงบประมาณ 2552
เอกสารมหกรรมรวมพล ปี53
แบบสำรวจสมาชิกค่าย
สรุป KM 12 ก.ย.51
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานKM54
ใบสมัครสมาชิTOBE
คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง
สื่อศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
คู่มือการประกวดกิจกรรมTO BE NUMBER ONE
Download อื่นๆ
   
   

===::+::===

 ผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ...
ประกวดชมรม2007
ประกวดชมรม2008
ประกวดชมรม2009
ประกวดชมรม2010
ประกวดชมรม2011
ประกวดชมรม2012
   

===::+::===

ผล TEEN  DANCERCISE...
TEEN DANCERISE..2007
       - ผลระดับประเทศ2007
       - ผลระดับภาค2007
TEEN DANCERISE.2008
TEEN DANCERISE.2009
TEEN DANCERISE.2010
TEEN DANCERISE.2011
TEEN DANCERISE.2012
   

===::+::===
 ผล TO BE NUMBER ONE IDOL....
TO BE IDOL 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม
MV_TO BE IDOL 2011
   

===::+::===

ภาพกิจกรรมต่างๆ....
ประมวลภาพกิจกรรมเสด็จ
ภาพกิจกรรมTO BE
   
"เที่ยวทั่วไทย ห่างไกลยา เสพติด"
  - ประจวบคีรีขันธ์  
  - จันทบุรี
  - ลำปาง
  - ขอนแก่น

===::+::===

โปรแกรมประเมิน EQ , คู่มือ/สื่อ...
โปรแกรมประเมินEQ12-17ปี
โปรแกรมประเมินEQ18ปีขึ้นไป
สื่อศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นน
   

===::+>+::===

TO BE NO.1 Club...
ตัวอย่างกิจกรรมในชมรม...
หลักเกณฑ์การตั้งชมรม...
หลักเกณฑ์การสมัคร...
การเป็นส่วนหนึ่งของชมรม...
   


T
i

L
 

 

 

 

 

 

 


may, 2009.

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0 2590 8182 โทรสาร 0 2149
5531

Back to the top     ::    © 2001 Department of Mental Health. All Rights Reserved.     ::    Contact WebMaster