โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายละเอียดประกอบคุณสมบัติการจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

17 June 2562

รายละเอียดประกอบคุณสมบัติการจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TORเสด็จกทม62.pdf