TO
|

หน้าหลัก

|   โครงสร้าง |   เกี่ยวกับเรา |   บริการข้อมูล |   ถาม-ตอบ |   ข่าวประชาสัมพันธ์ |   ผลิตภัณฑ์ |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
Visitor No. : 4,359,569  
 
TOสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE TO   หน้าหลัก   TO บริการข้อมูล TO   แผนผังเว็บไซด์   TO Intranet TO   ไทย | ENG
TO BE NUMBER ONE
คำกราบรายงาน  

ตารางแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2558
 

========================================================================================================================================

ตารางแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2558

========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดมหกรรมรวมพล
TO BE NUMBER ONE ปี 2558

ภาค วันเดือนปี สถานที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 19 มกราคม 2558

โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
เหนือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2558

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เดิม วันที่
30 ม.ค.58 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 ก.พ.58)
กลางและตะวันออก

วันที่ 2 มีนาคม  2558

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
กรุงเทพฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2558

โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร
 
รอบตัดสินระดับประเทศ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558

  ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

   

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557

 
=========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดกิจกรรม
Teen Dancercise Thailand Championship 2015

ภาค วันเดือนปี สถานที่
ใต้ วันที่  1 - 2  พฤศจิกายน  2557 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  8 - 9  พฤศจิกายน  2557 MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพและปริมณฑล วันที่  15 - 16  พฤศจิกายน  2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร
เหนือ ันที่  22 - 23  พฤศจิกายน  2557 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
กลางและตะวันออก วันที่  29 - 30  พฤศจิกายน  2557 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  จังหวัดชลบุรี

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP 2015  วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557   ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

วันที่ 24-25 มกราคม 2558 MCC hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
 

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค.57   หากตารางการประกวดมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป..   

 
=========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL)

ภาค วันเดือนปี สถานที่
แถลงข่าว

วันที่ 20 มกราคม 2558

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

เหนือ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
(เดิม วันที่ 7 ก.พ.58เปลี่ยนเป็น วันที่ 14 ก.พ.58)
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
(เดิม วันที่ 14 ก.พ.58เปลี่ยนเป็น วันที่ 21 ก.พ.58)
ใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2558

ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต
(เดิม วันที่ 21 ก.พ.58เปลี่ยนเป็น วันที่ 28 ก.พ.58)
กลางและตะวันออก

วันที่  14 มีนาคม  2558

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช  จ.ชลบุรี
(เดิม วันที่ 28 ก.พ.58เปลี่ยนเป็น วันที่ 14 มี.ค.58)
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 มีนาคม  2558

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
(เดิม วันที่ 7 มี.ค.58เปลี่ยนเป็น วันที่ 21 มี.ค.58)
ตัวแทน IDOLS แต่ละภาครายงานตัวและ
แถลงข่าวเข้าบ้าน
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
คอนเสิร์ตแต่ละสัปดาห์
(ระดับประเทศ)

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2558

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2

วันที่ 11 เมษายน 2558

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3

วันที่ 18 เมษายน 2558

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 4

วันที่ 25 เมษายน 2558

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชิงชนะเลิศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
     

หมายเหตุ :: ตารางการประกวดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป..... ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม.57

 
=========================================================================================================================================  
 

ตารางกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
(
TO BE NUMBER ONE CAMP)

รุ่น วันเดือนปี สถานที่
รุ่นที่ 14 วันที่  12 - 17  ตุลาคม  2557 ดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี
รุ่นที่ 15 วันที่  22 - 27  มีนาคม  2558 ดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี
     
     
 

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค.57   หากตารางการประกวดมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป..

 
=========================================================================================================================================  
 

ตารางกิจกรรมค่ายใครติดยายกมือขึ้น  (ร่วมกับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี)

รุ่น วันเดือนปี สถานที่
     
     
     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.55

 
   
 
=======================================================================================================================================
ลิขสิทธิ์สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Version 1.1.1.12 22/5/2555
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th


may, 2009.