TO
|

หน้าหลัก

|   โครงสร้าง |   เกี่ยวกับเรา |   บริการข้อมูล |   ถาม-ตอบ |   ข่าวประชาสัมพันธ์ |   ผลิตภัณฑ์ |   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอเชิญร่วมเชียร์และร่วมโหวต การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ทุกวันเสาร์ของเดือนเมษายน ที่ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร กทม.  
Visitor No. : 3,180,790  
 
TOสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE TO   หน้าหลัก   TO บริการข้อมูล TO   แผนผังเว็บไซด์   TO Intranet TO   ไทย | ENG
TO BE NUMBER ONE
คำกราบรายงาน  

ตารางแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2556
 

=========================================================================================================================================

ตารางแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2556

   

ตารางกิจกรรมเสด็จ
ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค และเขต กรุงเทพมหานคร

จังหวัด/กรุงเทพฯ วันเดือนปี สถานที่
สกลนคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

จังหวัดสกลนคร
ร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำพูน

วันที่ 6 ธันวาคม  2555

จังหวัดลำพูน
หนองคาย

วันที่ 20 ธันวาคม  2555

จังหวัดหนองคาย
สระบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2556

จังหวัดสระบุรี
ระยอง

วันที่ 25 มกราคม 2556

จังหวัดระยอง

    (ที่เหลือจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป)
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.55

 
=========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดมหกรรมรวมพล
TO BE NUMBER ONE ปี 2556

ภาค วันเดือนปี สถานที่
เหนือ

วันที่ 25 ธันวาคม 2555

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 17 มกราคม  2556

โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
ใต้

วันที่ 23 มกราคม 2556

โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลางและตะวันออก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2556 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
กรุงเทพฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2556

โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร
 
รอบตัดสินระดับประเทศ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556

  ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
   

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.55

 
=========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดกิจกรรม
Teen Dancercise Thailand Championship 2013

ภาค วันเดือนปี สถานที่
กลางและตะวันออก วันที่  3 - 4  พฤศจิกายน  2555  ณ บริเวณลาน P1C  เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช   จังหวัดชลบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  10 - 11  พฤศจิกายน  2555 ณ  MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   จังหวัดนครราชสีมา
ใต้ วันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2555 ณ ภูเก็ตสแควร์ฮอลล์1 ศูนย์การค้าจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต
กรุงเทพและปริมณฑล ันที่  1 - 2  ธันวาคม  2555  ณ  โซน VDO Wall ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เหนือ วันที่  8 - 9  ธันวาคม  2555 ณ  ลานโปรโมชั่นชั้น 3  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP 2013  วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2555   ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ

วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 MCC hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.55

 
=========================================================================================================================================
 

ตารางกำหนดการจัดประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่น 3)

ภาค วันเดือนปี สถานที่
แถลงข่าว

วันที่ 14 มกราคม 2556

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เหนือ

วันที่ 26 มกราคม 2556

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จ.อุดรธานี
กลางและตะวันออก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี
ใต้

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2556 

ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มีนาคม  2556

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
ตัวแทน IDOLS แต่ละภาครายงานตัวและ
แถลงข่าวเข้าบ้าน
วันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
คอนเสิร์ตแต่ละสัปดาห์
(ระดับประเทศ)

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 1

วันที่ 6 เมษายน 2556

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 2

วันที่ 13 เมษายน 2556

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3

วันที่ 20 เมษายน 2556

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คอนเสิร์ต ครั้งที่ 4

วันที่ 27 เมษายน 2556

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชิงชนะเลิศ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร
   

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค.56

หมายเหตุ :: เปลี่ยนแปลงวันประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เปลี่ยนเป็น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

 
=========================================================================================================================================  
 

ตารางกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
(
TO BE NUMBER ONE CAMP)

รุ่น วันเดือนปี สถานที่
รุ่นที่ 10 วันที่  21 - 26  ตุลาคม  2555 ดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี
รุ่นที่ 11 วันที่  24 - 29  มีนาคม  2556 ดอะไพน์รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี
     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.55

 
=========================================================================================================================================  
 

ตารางกิจกรรมค่ายใครติดยายกมือขึ้น
(ร่วมกับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี)

รุ่น วันเดือนปี สถานที่
รุ่นที่ 1 วันที่  2 - 6  เมษายน  2556 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
รุ่นที่ 2 ันที่  17 - 20  เมษายน 2556 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
รับพระราชทานเกียรติบัตร วันที่ 21 เมษายน 2556 ณ สำนักวิมุตตยาลัย กรุงเทพมหานคร ( รับเกียรติบัตรพร้อมกัน 2 รุ่น)
   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.55

 
   
 
=======================================================================================================================================
ลิขสิทธิ์สำนักงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Version 1.1.1.12 22/5/2555
Google
Search WWW Search dmh.moph.go.th


may, 2009.