กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
----------------------------------------------------------------------
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามลิงค์
เอกสารประกวดราคา
https://drive.google.com/file/d/1wF0eLqzpSM7slEMuXmWLxBDm7_urNTlr/view?usp=sharing
TOR
https://drive.google.com/file/d/1XwnwLeNs8h1mMFUdjDwrV_onjHWCvRnw/view?usp=sharing
ตารางแสดงราคากลาง
https://drive.google.com/file/d/1epLFs5Kw02ceaGvxYKGToVsyZlrlMeVe/view?usp=sharing
ประกาศกรมฯ
https://drive.google.com/file/d/1hrZcAxbOx4qN6HLy-cmU2ohLDZ2QnBkN/view?usp=sharing

--------------------------------------------------------------------
2
--------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

---------------------------------------------------------------------------
3
ประกาศจ้างจัดคอนเสิร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
4
ประกาศจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 16 แห่ง
5
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์
https://drive.google.com/file/d/0B2ajUa6wGqooMHRCWk5GTmlHT3M/view?usp=sharing

TOR
https://drive.google.com/file/d/0B2ajUa6wGqooVW5mdFRiZDNvOVU/view?usp=sharing
6
จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทางสื่อโทรทัศน์ รายการ  TO BE NUMBER ONE VARIETY เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
7
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดีสั้น “คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” ทางสื่อโทรทัศน์ ในรายการแฮปปี้ โซไซตี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
8
จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจของโครงการรณรงค์ป้องกันและไขปัญหายาเสพติดทางสื่อวิทยุ รายการ  TO BE NUMBER ONE VARIETY     
9
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ  TO BE NUMBER ONE ทางสื่อหนังสือพิมพ์
10
จ้างจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
หน้า: [1] 2 3 ... 10