แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
จ้างจัดการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ปี2560

2
พิมพ์คู่มือสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE

3
จ้างจัดผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ทางสื่อโทรทัศน์ ในรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2560

4
ทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมสมาชิก โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระนอง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคระนอง พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง วันอังคารที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

5
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตประเวศ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชดำริ ณ  โรงเรียนราชดำริ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

6
ทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสงขลา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมพร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

7
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต ทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

8
 ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีสิริเกศพร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

9
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ดทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูม  จังหวัดร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙

10
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนคร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

11
ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่น 7 กรุงเทพมหานคร 

12
ช่องทางข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน งาน TO BE NUMBER ONE IDOL

13
ช่องทางข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน งาน TO BE NUMBER ONE Teen Dancecises

14
ช่องทางข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ข่าวประกวดราคา

15
ช่องทางข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน องค์ประธานเสด็จฯเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE

หน้า: [1] 2 3 ... 5